თუ თქვენ გადაწყვიტეთ დააპაუზოთ ინტერნეტმომსახურეობა, მაშინ გამოგვიგზავნეთ განცხადება მოთხოვნილი თარიღიდან 48 საათით ადრე.

განცხადების ფორმა
* სავალდებულოა შეავსოთ ყველა მოცემული ველი

   
  
      
                
       
მომსახურეობის დაპაუზებისთვის საჭიროა შეავსოთ ველები. დაპაუზება შესაძლებელია 30 ან 60 დღით, წელიწადში მაქსიმუმ 60 დღე. თუ ველებში ჩაწერილი ციფრი არასწორია მაშინ მომსახურეობა დაპაუზდება 30 დღით. დაწყების თარიღი დაწერეთ ფორმატით
რიცხვი/თვე/წელი.